Kotwiarki

Przewiń w dół, by zobaczyć pełną ofertę

URZĄDZENIE WIERCĄCO KOTWIĄCE GMP-UWK

Urządzenie wiercąco kotwiące z głowicą łamaną. Ma zastosowanie w wierceniu kotew w poziomie jak i w pionie.

Przeznaczone do twardości skał do 60 MPa. Urządzenie posiada duży moment obrotowy. Łatwa w obsłudze i konserwacji.

Kliknij na obrazek poniżej, by poznać szczegóły techniczne.

KOTWIARKA PNEUMATYCZNA Z ŁAMANĄ GŁOWICĄ

Kotwiarki pneumatyczne GMP-KP przeznaczone są do wiercenia otworów kotwiowych o średnicy Ø27 – Ø44. Możliwość wiercenia z odchyleniem od pionu o 35 ͦ. Kotwiarka jest urządzeniem przenośnym stosowanym do wiercenia, mieszania, montowania kotew, montowania kabli itp. Jest ono odpowiednie dla różnych rodzajów prac kotwiących w tunelach skalnych, chodnikach węglowych oraz chodnikach kamienno-węglowych, o twardości 80 -120 MPa (f 8-12) .

Maszyna objęta jest dyrektywą ATEX. Podpora zabezpieczona jest antywstrząsową osłoną ochronną, chronioną patentem nr.P415817. Urządzenie przystosowane jest do prac związanych z drążeniem tuneli, kopalniach w tym w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz „A” lub „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego

Kotwiarka model GMP-KP 130/ŁG wyposażona jest w łamaną głowicę 3stopniową umożliwiającą wiercenie w różnych stałych kątach w zależności od ustawienia.

Urządzenia przystosowane są do prac związanych z drążeniem tuneli, kopalniach w tym w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz „A” lub „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego.

Kotwiarki GMP – KP zasilane są sprężonym powietrzem o ciśnieniu zasilania 0.4-0,70 MPa. Należy, więc zatem wyposażyć kotwiarkę w smarownicę typu FY 500 bądź serii FY 200 montowane na linii zasilania. Co pozwali na trwałe, wydajne i długoletnie użytkowanie maszyny.

Kliknij na obrazek poniżej, by poznać szczegóły techniczne.

KOTWIARKA PNEUMATYCZNA Z PODPORĄ Z DOLNYM STEROWANIEM TYPOSZEREGU GMP-KP-PDS

Pierwsza kotwiarka górnicza z podporą z dolnym sterowaniem
o napędzie pneumatycznym, składająca się z trójstopniowej podpory teleskopowej, silnika układu sterowania charakteryzująca się tym,
że  układ sterowania  jest oddzielony od podpory teleskopowej. Układ sterowania położony jest nieruchomo i nie przesuwa się wraz z silnikiem umieszczonym na stopniowanym teleskopowym siłowniku wysuwającym
się na wysokość 3,5m.

Kotwiarka chroniona jest patentem nr. P.416342. Podpora zabezpieczona jest antywstrząsową osołoną ochronną, chroniona również patentem nr.P415817.

Kotwiarka jest wygodnym i bezpiecznym dla obsługi urządzeniem przenośnym przeznaczonym do pracy dla dwóch operatorów wyposażona jest
w dodatkowy uchwyt stabilizujący.

Wysunięcie się trójstopniowego cylindra  się  ku górze wraz
z silnikiem pozwoli na pozostanie operatorów z sterowaniem zamocowanym do górnego korpusu w dolnej części podpory.

Eliminuje to konieczność budowania podestów i przesuwania się obsługi ku górze wraz z podnoszącym się sterowaniem. Ma to ogromy wpływ na bezpieczeństwo i skróceniu czasu wykonywanych prac.Kotwiarka stosowana jest do mieszania, montowania kotew, montowania kabli itp. Jest ono odpowiednie dla różnych rodzajów prac  kotwiących w tunelach skalnych, chodnikach węglowych oraz chodnikach kamienno-węglowych, o twardości 80 -120 MPa (f 8-12). Urządzenie przystosowane jest do prac związanych
z drążeniem tuneli, kopalniach w tym w podziemnych zakładach górniczych
w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz „A” lub „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego.

Kotwiarki GMP–KP-PDS zasilane są sprężonym powietrzem
o ciśnieniu zasilania 0.4-0.70 MPa. Należy, więc zatem wyposażyć kotwiarkę
w smarownicę typu FY 500 bądź serii FY 200 montowane na linii zasilania
z olejem o lepkości 20-30(cSt) mierzonej przy 40°C. Co pozwoli na trwałe, wydajne  i długoletnie  użytkowanie maszyny.

Kliknij na obrazek poniżej, by poznać szczegóły techniczne.

KOTWIARKA PNEUMATYCZNA Z ANTYWSTRZĄSOWĄ OSŁONĄ OCHRONNĄ TYPOSZEREGU GMP – KP

Kotwiarki neumatyczne GMP-KP przeznaczone są do wiercenia otworów kotwiowych o średnicy Ø27– Ø44. Możliwość wiercenia z odchyleniem od pionu o 35 ͦ.

Kotwiarka jest urządzeniem przenośnym stosowanym
do wiercenia, mieszania, montowania kotew, montowania kabli itp.
Jest ono odpowiednie dla różnych rodzajów prac kotwiących
w tunelach skalnych, chodnikach węglowych oraz chodnikach kamienno-węglowych, o twardości 80 – 120 MPa (f 8-12).

Maszyna objęta jest dyrektywą ATEX. Podpora zabezpieczona jest  antywstrząsową osłoną ochronną, chronioną patentem nr.P415817. Urządzenie przystosowane jest  do prac związanych z drążeniem tuneli, kopalniach w tym w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz „A” lub „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego.

Kliknij na obrazek poniżej, by poznać szczegóły techniczne.

KOTWIARKA HYDRAULICZNA GMP-KH

Kotwiarki hydrauliczne przeznaczone do wiercenia obrotowego w kopalniach węgla przy montażu kotew w skałach o twardości do 100 MPa. Nowoczesne rozwiązania przyczyniają się do wysokiej wydajności, mocy, niskiego hałasu oraz niskiej wagi. Jej budowa umożliwia montaż do kombajnu chodnikowego lub innego wozu.

AGREGAT HYDRAULICZNY GMP-AH

Agregaty hydrauliczne przeznaczone do zasilania urządzeń i maszyn w olej hydrauliczny. Agregaty posiadają silnik elektryczny w obudowie antywybuchowej. Agregaty
w zależności od swojej wydajności posiadają różne zastosowania. Pompy naszej produkcji wyprodukowane zostały pod potrzeby zasilana kotwiarek hydraulicznych GMP-KH, ale mogą być wykorzystywane do wszystkich maszyn hydraulicznych.

Kliknij na obrazek poniżej, by poznać szczegóły techniczne.

KOTWIARKA PNEUMATYCZNO UDAROWA YSP 45

Przeznaczona jest ona do pracy w kopalniach węglowych, kamieniołomach, drążenia tuneli i innych prac związanych z wierceniem otworów strzałowych i kotwieniem stropów.

Zakres wiercenia wynosi 60° – 90° Maszyna przeznaczona jest do wiercenia w skałach twardych i średnio twardych narzędziami o średnicy Ø 34 mm – Ø 42 mm i głębokości do 6 m.

Kotwiarka pneumatyczna YSP 45 może być stosowana w podziemnych  wyrobiskach zakładów górniczych, w tym zagrożonych wybuchem metanu lub/i pyłu węglowego.

Kotwiarkę należy wyposażyć w smarownicę FY500 montowaną w linii zasilania powietrza. Kotwiarka może również współpracować ze smarownicami Atlas Copco serii CLG. YSP 45 może pracować z przepłuczką wodną jak
i z przedmuchem powietrza.

Kliknij na obrazek poniżej, by poznać szczegóły techniczne.